COVID 19 - « Tijdens deze uitzonderlijke periode hebben al onze teams de nodige maatregelen genomen en blijven ze gemobiliseerd om u van dienst te zijn »

PRIVACYBELEID

Op de volgende pagina’s staan ​​de basisprincipes van deze website beheerd door K.B.S. bv (hierna “de site” genoemd) en de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verzamelen  (informatie die u identificeert of ons in staat stelt u te identificeren, hierna “de gegevens” genoemd). We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens met passende maatregelen en uitsluitend voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, voor zover deze nodig zijn voor de genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke en regelgevende vereisten die van kracht zijn. We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor de tijd die nodig is om onze diensten te verlenen of tijdens de verplichte wettelijke periode.

 

Gebruik van de website en cookies                                                                                                   

U kunt deze website raadplegen en meer te weten komen over onze aanbiedingen zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wij vragen alleen om uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor het verlenen van onze diensten en voor het uitvoeren van transacties afgesloten met K.B.S. bv.

 

Hoe werken cookies?                                                                                     

Cookies zijn kleine tekstgegevens die door de browser worden opgeslagen in een daarvoor bestemde directory op de computer van de gebruiker. Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om tekstaanduidingen die eenmaal zijn gemaakt op te slaan in de formuliervelden van de website. Op deze manier hoeft u ze bij een volgende bezoek aan de website of bij het surfen tussen verschillende functies van de website niet opnieuw in te voeren.

 

Cookie instellingen                                                                                               

U kunt zelf bepalen of de webserver op onze website geautoriseerd is om cookies op uw computer op te slaan. U heeft op elk moment de keuze om uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden geaccepteerd en opgeslagen. U heeft ook de mogelijkheid om elke keer een waarschuwingsbericht te laten zien voordat je een cookie accepteert of om de browser zo in te stellen dat deze alleen cookies van bepaalde websites accepteert. Bovendien kunt u reeds opgeslagen cookies op elk moment verwijderen. Houd er rekening mee dat het gebruik van bepaalde functies van onze website kan worden beperkt of gedeactiveerd als u cookies van de website weigert. Om het gebruik van de website te vereenvoudigen, raden we u aan om uw browser aan te passen zodat website cookies worden geaccepteerd.

 

 Nieuwsbrief                                                                                                                       

Op verzoek houden wij u op de hoogte van al het nieuws, en het K.B.S. bv, aanbod. Voor de inschrijving op onze nieuwsbrief gebruiken we het principe van “dubbele opt-in” : indien u zich op de site aanmeldt voor onze nieuwsbrief, sturen we u een e-mail ter bevestiging. U kunt uw abonnement bevestigen door de bijbehorende link te activeren. Wenst u de K.B.S. nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kan u op elk moment en gratis afmelden.

In het kader van de nieuwsbrief verwerken wij uw gegevens om u informatie met betrekking tot K.B.S. bv te kunnen doorsturen. We verwerken en gebruiken ook het opgegeven e-mailadres om u gepersonaliseerde aanbiedingen met betrekking tot de nieuwsbrief te sturen. Als u door te klikken op een link in onze nieuwsbrief wordt doorgestuurd naar onze site, geeft u ons ook toestemming om uw IP-adres, evenals uw geografische gegevens, web bakens of vergelijkbare technologieën te verwerken en te gebruiken om te verifiëren dat de aanbiedingen die in deze communicatie worden ingediend aan je verwachtingen voldoen. Voor het verzenden van haar nieuwsbrief, doet K.B.S. bv, beroep op externe serviceproviders.

 

Opslag van klantgegevens                                                                               

Over het algemeen worden de persoonsgegevens van de klanten die werden verzameld, om hun reserveringen uit te voeren, gedurende een periode van 10 jaar, door K.B.S. bv bewaard, na hun laatste verwerking. Alle andere gegevens worden bewaard, zolang dit nodig is voor de uitvoering van het contract en het behoud van onze rechten. Een langere bewaartermijn kan voorkomen in geval van wettelijke verplichting of om operationele redenen. Persoonsgegevens die om marketingredenen worden verzameld, worden over het algemeen verwijderd zodra ze hun functie hebben vervuld.

 

Bescherming van persoonsgegevens                                                                

We nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en bewaren deze alleen op beveiligde servers. De site wordt beschermd door maatregelen in overeenstemming met de huidige beschikbare techniek tegen verlies, vernietiging, manipulatie van gegevens, toegang ertoe en de wijziging of openbaarmaking ervan door onbevoegde personen.

 

Rechten van de klant                                                                                            

U heeft het recht op toegang, correctie, verwijdering en overdracht van uw gegevens. U heeft ook het recht om de verwerking ervan te beperken. Behalve zie paragraaf “Opslag van klantgegevens” en andere wettelijke uitzonderingen zijn voorbehouden. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit bezwaar heeft onmiddellijk effect, maar heeft geen terugwerkende kracht op de reeds uitgevoerde verwerking. In geval van bezwaar door de klant, zal K.B.S. bv, niet langer in staat zijn om de  contractueel overeengekomen diensten uit te voeren, en zal worden beschouwd als een contractbreuk uitgaande van de klant die zo het recht geeft aan K.B.S. bv, om haar contract met de klant te beëindigen zonder vooropzeg. De overeengekomen bedragen blijven door de klant verschuldigd.

 

Contact                                                                                                                         

Indien u vragen heeft over dit privacy beleid, neem dan contact op met :

K.B.S. srl
Rue de Bastogne 52
6900 Marche-en-Famenne
Tel. 0032 (0)2 241.50.80
office@kbs.be

 

Updates                                                                                                                  

We herzien ons privacybeleid regelmatig en werken het indien nodig bij.  We houden u op de hoogte van essentiële wijzigingen (bijvoorbeeld op onze website).                                                                                                  

Juni 2020